Історія асоціації

Нефрологія як лікарська спеціальність була затверджена МОЗ України в 1970 році. Тоді ж було створене Республіканське науково-медичне товариство нефрологів. У 1996 році спадкоємицею цієї професійної організації стала Українська асоціація нефрологів. Основними її завданнями були:

  • сприяння проведенню наукових досліджень у галузі нефрології;
  • сприяння професійному росту медичних працівників;
  • сприяння здійсненню членами Асоціації оздоровчої, освітньої наукової та екологічної діяльності;
  • налагодження міжнародного співробітництва в галузі передових систем освіти і професійної підготовки.

Одним із ініціаторів організації і першим Президентом Української асоціації нефрологів з 1996 до 2005 року був керівник відділу терапевтичної нефрології Інституту урології та нефрології АМН України,завідувач кафедри нефрології НМАПО ім. П.Л.Шупика доктор медичних наук, професор, академік НАМН України Пиріг Любомир Антонович (з 2009 року – він Почесний Президент УАН).

У 2005-2009 р. Президентом УАН був доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини факультету післядипломної освіти Донецького державного медичного університету ім. М.Горького Дядик Олександр Іванович.

академік Пиріг Л.А.
професор Дядик О.І.

З 2009 до 2017 р. Президентом УАН була доктор медичних наук професор керівник відділу дитячої нефрології ДУ «Інститут нефрології НАМН України» професор Багдасарова Інгретта Вартанівна.

професор Багдасарова І.В.

У вересні 2017 за рішенням загальних зборів представників регіональних осередків нефрологів у рамках V з’їзду нефрологів України Громадська організація «Українська асоціація нефрологів» припинила свою діяльність і було створено Громадську організацію «Українська асоціація нефрологів і фахівців з трансплантації нирки».

Президентом новоствореної організації було обрано директора ДУ «Інститут нефрології НАМН України» члена-кореспондента НАМН України, професора Колесника Миколу Олексійовича.

член-кореспондент НАМН України Колесник М.О.