ПРОТОКОЛИ

УНІФІКОВАНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ
вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги
пацієнтам з хронічною хворобою нирок V стадії, які лікуються методом перитонеального діалізу:

ПІДГОТОВКА ХВОРИХ ДО ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ ТА ЙОГО ІНІЦІАЦІЯ

НАВЧАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК V СТАДІЇ МЕТОДИЦІ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ

ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙ, АСОЦІЙОВАНИХ З ПЕРИТОНЕАЛЬНИМ ДІАЛІЗОМ

УНІФІКОВАНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ
вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги
пацієнтам з хронічною хворобою нирок V стадії, які лікуються методом гемодіалізу:

ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК V СТАДІЇ: ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРМІТУЮЧОГО ГЕМОДІАЛІЗУ

ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК V СТАДІЇ: СУДИННИЙ ДОСТУП У ХВОРИХ, ЯКІ ЛІКУЮТЬСЯ МЕТОДОМ ГЕМОДІАЛІЗУ

ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК V СТАДІЇ: ДІАГНОСТИКА СТАНУ ТА КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ФОСФОРНО-КАЛЬЦІЄВОГО ОБМІНУ

УНІФІКОВАНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ
вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги
при станах, що розвиваються при нирковій замісній терапії у хворих з хронічною хворобою нирок V стадії:

ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК V СТАДІЇ З АНЕМІЄЮ

ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК V СТАДІЇ: ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК V СТАДІЇ: ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ НЕДОСТАТНОСТІ ХАРЧУВАННЯ