Керівництво

Склад Правління Громадської організації
“Українська асоціації нефрологів і фахівців з трансплантації нирки”

Президент

Колесник Микола Олексійович – директор ДУ «Інститут нефрології НАМН України»

Віце-президенти

Никоненко Олександр Семенович – ректор ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Дудар Ірина Олексіївна – зав. відділу еферентних технологій ДУ «Інститут нефрології НАМН України»

Степанова Наталя Михайлівна – зав. відділу нефрології і діалізу ДУ «Інститут нефрології НАМН України»

Почесний президент

Пиріг Любомир Антонович – професор кафедри нефрології і нирково-замісної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

Секретар

Величко Марина Борисівна – учений секретар ДУ «Інститут нефрології НАМН України»

Члени Правління

Андоньєва Ніна Михайлівна – професор кафедри урології та нефрології Харківського національного медичного університету

Багдасарова Інгретта Вартанівна – зав. відділу дитячої нефрології ДУ «Інститут нефрології НАМН України»

Мойсеєнко Валентина Олексіїівна – професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця

Зуб Лілія Олексіївна – професор кафедри внутрішньої медицини і інфекційних хвороб Чернівецького державного медичного університету

Майданник Віталій Григорович – зав. кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця

Мартинюк Лілія Петрівна – зав.кафедри внутрішньої медицини Тернопільського державного медичного інституту

Фоміна Світлана Петрівна – провідний науковий співробітник відділу дитячої нефрології ДУ «Інститут нефрології НАМН України»

Лавренчук Ольга Василівна – провідний науковий співробітник відділу дитячої нефрології ДУ «Інститут нефрології НАМН України»

Ліксунова Людмила Олександрівна – головний лікар ДУ «Інститут нефрології НАМН України»

Гончар Юрій Іванович – провідний науковий співробітник. відділу еферентних технологій ДУ «Інститут нефрології НАМН України»

Семидоцька Жанна Дмитрівна – професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Харківського національного медичного університету

Топчій Іван Іванович – зав. відділу нефрології ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»

Дорецький Віктор Васильович – лікар-нефролог Волинської обласної клінічної лікарні, заступник декана факультету післядипломної освіти Волинської філії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Загроб’ян Рубен Авакімович – зав. відділом трансплантації нирки ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України»

Шіфріс Ірина Михайлівна – провідний науковий співробітник відділу еферентних технологій ДУ «Інститут нефрології НАМН України»

Легун Олег Мирославович – зав. відділення інтенсивної нефрології Івано-Франківської ОКЛ

Білик Світлана Давидівна – зав. відділення гемодіалізу Київської обласної лікарні

Терещенко Наталя Олександрівна – зав. нефрологічним відділенням Черкаської обласної клінічної лікарні

Поляков Микола Миколайович – лікар-трансплантолог Харківського центру урології і нефрології ім. В.В.Шаповала